China warning shot: Joe Biden told ‘more’ to come as Xi Jinping prepares for Taiwan war

https://www.express.co.uk/news/world/1423012/China-warning-Joe-Biden-Xi-Jinping-world-war-three-Taiwan-war-latest